Mundësi punësimi në KQZ, trajner për operatorët që do të përdorin pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve në ditën e zgjedhjeve.

19/03/2021 | Vende të lira pune

Nëse je përdorues i përditshëm i teknologjisë bashkëkohore, si për shembull kompjuter, smartphone, tablet, etj., Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ofron mundësi punësimi si trajnues për personelin teknik që do të përdorë pajisjet për identifikimin elektronik të zgjedhësve në ditën e votimit!

Apliko nëse plotëson kushtet si më poshtë:

 1. ke përvojë si trajnues ose në mësimdhënie;
 2. gëzon të drejtën për të qenë zgjedhës;
 3. preferohet me arsim të lartë;
 4. nuk je i dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen me dashje të një vepre penale;
 5. nuk ke qenë pjesë e administratës zgjedhore në dy proceset e fundit zgjedhore;
 6. nuk je anëtar i strukturave drejtuese të ndonjë partie politike, të paktën tre vitet e fundit;
 7. nuk ke qenë i përfshirë publikisht në veprimtari politike dhe elektorale për llogari të një subjekti zgjedhor në 5 vitet e fundit;
 8. ke njohuri dhe aftësi minimale të përdorimit të pajisjeve të teknologjisë së informacionit, si kompjuter, smartphone, tablet, etj.;
 9. je i gatshëm për të punuar edhe larg vendbanimit;
 10. nuk je ushtarak, punonjës i strukturave të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Ministrisë së Brendshme, i Shërbimit Informativ Shtetëror, Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes, Shërbimit të Çështjeve të Brendshme dhe Ankesave dhe shërbimeve të tjera me objekt veprimtarie të ngjashme me sa më sipër;
 11. nuk je në marrëdhënie krushqie të afërt ose gjinie deri në shkallë të katërt, ose marrëdhënie pune me ndonjërin nga kandidatët që konkurrojnë në zonën zgjedhore ku ndodhet qendra e votimit në të cilën operatori teknik është caktuar.

Afati i aplikimit: 30 Mars 2021

 Aplikimi:

 Vlerësoje këtë mundësi punësimi edhe si kontribut qytetar për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor të datës 25 Prill 2021!

 Nxito të aplikosh! Koha dhe vendet janë të kufizuara!  

Apliko duke klikuar në linkun e mëposhtëm:

http://forms.gle/WcJs2yv8gXYG3Xs88

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneMundësi punësimi në KQZ, trajner për operatorët që do të përdorin pajisjet e identifikimit elektronik të zgjedhësve në ditën e zgjedhjeve.