Njoftim për publikim për përfundimin e procedurës “Lëvizje paralele” pa kandidat fitues, për pozicionin, jurist në sektorin e dekriminalizimit në DJDZ.

16/04/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr.152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  VII,  të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele  periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, ju njoftojmë se:

Procedura e lëvizjes paralele për 1 (një) vend të lire pune të kategorisë ekzekutive, në pozicionin  Specialist në Sektorin e Dekriminalizimit në Drejtorinë e Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor, përfundon pa kandidatë fitues.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për publikim për përfundimin e procedurës “Lëvizje paralele” pa kandidat fitues, për pozicionin, jurist në sektorin e dekriminalizimit në DJDZ.