Shtyhet shqyrtimi i rezultateve të verifikimit thelluar të Prokurorisë Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakastër.

24/06/2021 | Njoftime publike

Shqyrtimi i rezultateve të verifikimit të thelluar të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Qerim Ismail Ismailaj, me funksion kryetar i Bashkisë Mallakastër, në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen dhe ushtrojnë funksione publike”, nuk u realizua sot për shkak të angazhimeve zyrtare të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Shqyrtimi do të zhvillohet në datën 30.06.2021.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Njoftime publikeShtyhet shqyrtimi i rezultateve të verifikimit thelluar të Prokurorisë Përgjithshme për kryetarin e bashkisë Mallakastër.