Njoftim për përfundimin procedures “Ngritje në detyrë” pa asnjë të përzgjedhur, për pozicionin e punës Shef i Trajnimeve në DKMZ.

01/07/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  III, nenit 32, të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Trajnimit, në Drejtorinë e Komisioneve dhe Materialeve Zgjedhore.

Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, (KPND), vendosi përfundimin e procedurës pa asnjë të përzgjedhur.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimin procedures “Ngritje në detyrë” pa asnjë të përzgjedhur, për pozicionin e punës Shef i Trajnimeve në DKMZ.