Njoftim për rihedhjen e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar në datën 23.07.2021 në orën 12:00.

22/07/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të rihedhë shortin për për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor), të cilët do të auditojnë fondet të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik 2020 për partitë politike, si më poshtë vijon:
 
 
1) Partia Demokracia Sociale;
 
2) Partia Republikane Shqiptare;
 
3) Partia e Prosperitetit Demokratik të Shqipërisë;
 
4) Partia Ardhmërija Shqiptare;
 
5) Partia Emigracioni Shqiptar;
 
6) Partia Demokracia e Re e Djathtë Shqiptare;
 
7) Partia Aleanca Kombëtare;
 
8) Partia “Sfida për Shqipërinë.
 
 
Shortin për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore për fushatën zgjedhore të vitit 2021, për subjektet zgjedhore si më poshtë vijon:
 
1) Boiken Abazi;
 
2) Partia Bashkimi Liberal Shqiptar.
 
 
Shorti do të hidhet online në datën 23.07.2021 në orën 12:00 dhe mund të ndiqet në kanalin e KQZ-së në YouTube, si edhe në profilin zyrtar të Facebook të KQZ.
Njoftime publikeNjoftim për rihedhjen e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar në datën 23.07.2021 në orën 12:00.