Njoftim për përfundimin konkurrimit pa asnjë fitues, për pozicionin e punës specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

30/07/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22, pikës 5, kreut IV, të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.

Komiteti i Përhershëm i Pranimit (KPP) në shërbimin civil, vendosi përfundimin e konkurimit pa asnjë fitues.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimin konkurrimit pa asnjë fitues, për pozicionin e punës specialist në Drejtorinë e Buxhetit dhe Financës.