Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Koordinimit dhe Mbikëqyrjes në DKMZ.

11/11/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  II  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  ju njoftojmë se:

Për procedurën e lëvizjes paralele për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese, Shef Sektori i Koordinimit dhe Mbikëqyrjes në DKMZ, Komiteti i Pranimit për Lëvizjen Paralele, në përfundim të procedurës së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

  1. Blendi KODRA

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef në Sektorin e Koordinimit dhe Mbikëqyrjes në DKMZ.