Njoftim për përfundimin e procedurës pa kandidatë të kualifikuar për pozicionin e punes Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm në DKFAB.

12/11/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar,  kreut  IV  të vendimit nr.243, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Njesia përgjegjëse, pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm në DKFAB të përcaktuara në shpalljen për konkurim, vendosi përfundimin e procedurës pa kandidatë të kualifikuar.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për përfundimin e procedurës pa kandidatë të kualifikuar për pozicionin e punes Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm në DKFAB.