Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për hapjen e kutive të votimit të përdorura për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021.

24/01/2022 | Vende të lira pune

Bazuar në neni 19, të Ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin nr.109, datë 06.03.2019, të Këshillit të Ministrave “Për vendosjen e standardeve në kryerjen e disa aktiviteteve me punonjës të përkohshëm, në njësitë e qeverisjes qendrore”. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në përmbushje të detyrimit për administrimin e zgjedhjeve do të rekrutojë punonjës me kohë jo të plotë pune.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për hapjen e kutive të votimit të përdorura për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021.

MËNYRA E APLIKIMIT PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIN DO TË JETË

  Online, në faqen zyrtare elektronike të KQZ-së; Apliko

Pranë institucionit të KQZ-së, në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 04, Tiranë.

Me anë të postës zyrtare në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 04, Tiranë.

 

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për hapjen e kutive të votimit të përdorura për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, të datës 25 prill 2021.