Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022.

24/01/2022 | Vende të lira pune

Bazuar në neni 19, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar,  Vendimin nr.109, datë 06.03.2019, të Këshillit të Ministrave “Për vendosjen e standardeve në kryerjen e disa aktiviteteve me punonjës të përkohshëm, në njësitë e qeverisjes qendrore”. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në përmbushje të detyrimit për administrimin e zgjedhjeve do të rekrutojë punonjës me kohë jo të plotë pune.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022.

MËNYRA E APLIKIMIT PËR DORËZIMIN E DOKUMENTACIONIN DO TË JETË

  Online, në faqen zyrtare elektronike të KQZ-së; Apliko

Pranë institucionit të KQZ-së, në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 04, Tiranë.

Me anë të postës zyrtare në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 04, Tiranë.

 

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për punësimin e punonjësve me kohë jo të plotë pune për zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 mars 2022.