Thirrje për aplikim për trajnerë për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore.

26/01/2022 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë 13 trajnerë, për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie në disa njësi të qeverisjes vendore, të datës 06 Mars 2022:

Klikoni dokumentin e mëposhtëm për më shumë informacion dhe për plotësimin e aplikimit online:

Thirrje për aplikim për trajnerë për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore.

 

Njoftime publikeThirrje për aplikim për trajnerë për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore.