Thirrje publike për të aplikuar si auditues ligjor për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021.

02/03/2022 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes këtij njoftimi, bën thirrje publike për shfaqje interesi për të qenë ekspert kontabël të licensuar (auditues ligjor) për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik 2021.

Ekspertët kontabël të licensuar (audituesit ligjor), përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të profesionit të përcaktuara në legjislacionin në fuqi, duhet të plotësojnë njëkohësisht edhe kriteret e specifikuara në dokumentin e mëposhtëm:

Thirrje publike për të aplikuar si auditues ligjor për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021.

Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentacionin brenda datës 11.03.2022 në mënyrë elektronike në email-in  [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dokumentat.

Njoftime publikeThirrje publike për të aplikuar si auditues ligjor për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021.