Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Dekriminalizimit në DJDZ.

18/03/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar,  ju njoftojmë se:

Për procedurën e “Ngritjes në Detyrë” për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese, Shef i Sektorit të Dekriminalizimit në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor, Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë KPND, në përfundim të procedurës së vlerësimit me shkrim së intervistës së strukturuar me gojë shpalli fitues;

Zj. Pavlina Doçaj

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Shef i Sektorit të Dekriminalizimit në DJDZ.