Njoftim për publikim të kandidatit fitues, për pozicionin e punës Sekretar i Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

14/04/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të pikës 2 të nenit 19 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit për pozicionin e punës, Sekretar i Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Komisioni Pranimit në përfundim të procedurës së shpalli fitues:

Zj. Juliana Zylfo

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për publikim të kandidatit fitues, për pozicionin e punës Sekretar i Nënkomisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.