Publikim i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për intervistën me gojë, për pozicionin e punës Magazinier në KQZ.

26/04/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të pikës 2 të nenit 19 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Magazinier në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve shpallet lista paraprake e kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Eli Agaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 27.04.2022, ora 12:00, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira punePublikim i listës paraprake të kandidatëve të kualifikuar për intervistën me gojë, për pozicionin e punës Magazinier në KQZ.