Njoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 31.05.2022.

30/05/2022 | Rendi i ditës

Në mbështetje të paragrafit 2 nenit 19, dhe shkonjës “n”, paragrafi 1, të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, për shqyrtimin dhe miratimin e akteve në kompetencë të tij, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të zhvillojë seancë publike:

Data e seancës 31 Maj 2022, ora 13:00

Rendi i ditës:

  1. Projektvendim “Për plotësimin e vakancës në këshillin e bashkisë Korçë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, zj. Olta Luan Zylyftar”;
  2. Për shpalljen e vendimit “Për shqyrtimin e denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj kandidatit për Kryetar Bashkie Rrogozhinë z. Edison Memolla, Ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Programin e Reformave z. Arben Ahmetaj, Deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë z. Etjen Xhafaj dhe Partisë Socialiste të Shqipërisë, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
  3. Për shqyrtimin e denoncimit të Organizatës “Qendresa Qytetare,” ndaj Fatmir Juka, Drejtor i Galerisë së Arteve Shkodër, z. Xhemal Bushati, kandidati për kryetar i bashkisë Shkodër dhe Partisë Demokratike, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
  4. Për shqyrtimin e denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Eriselda Sefa, kandidate për kryetar të Bashkisë Lushnjë, z. Haki Çako Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
  5. Për shqyrtimin e denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, z. Haki Çako, Drejtor i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”;
  6. Për shqyrtimin e denoncimit të organizatës “Qendresa Qytetare” ndaj zj. Majlinda Angoni, kandidate për kryetar të Bashkisë Shkodër, qendrës shëndetësore “Rrethina”, ambulanca Dobraç, zj. Edona Tafa dhe subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore, për zgjedhjet e pjesshme për kryetar bashkie të datës 6 Mars 2022”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në datën 31.05.2022.