Njoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Ngritja në Detyrë” për pozicionin e punës shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.

04/10/2022 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njofton se:

Për procedurën Ngritje në Detyrë për vendin e lirë të punës së kategorisë së ulët drejtuese Shef i Sektorit të Përgatitjes së Akteve në Drejtorinë Juridike dhe Dokumentacionit Zgjedhor në përfundim të afatit ligjor për dorëzimin e dokumentacionit, nuk është paraqitur asnjë kandidaturë.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për përfundimin pa kandidatë të procedurës “Ngritja në Detyrë” për pozicionin e punës shef në Sektorin e Përgatitjes së Akteve në DJDZ.