Rihapet aplikimi për monitorues të fushatës zgjedhore 2023!

29/12/2022 | Vende të lira pune

Në mbështetje të nenit 19, të ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, udhëzimit nr. 3, datë 3.11.2022, “Për përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e monitoruesve në zgjedhje dhe rregullat për monitorimin”, si dhe vendimit nr. 210, datë 30.11.2022, “Për caktimin e numrit të monitoruesve për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore, të datës 14.5.2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të caktojë monitorues për 61 Bashki.

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Dokumentet dhe kriteret për aplikimet si monitorues të fushatës zgjedhore

Pasi të keni marrë informacionin në dokumentin e mësipërm ju mund të Aplikoni këtu  ose mund të dorëzoni dokumentacionin me anë të postës zyrtare apo t’i dorëzoni fizikisht në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 4, Tiranë.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneRihapet aplikimi për monitorues të fushatës zgjedhore 2023!