Njoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për bashkitë Gjirokastër dhe Delvinë në datë 14.01.2023, ora 09:00.

13/01/2023 | Rendi i ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së monitoruesve, të cilët aplikuan për të monitoruar fushatën zgjedhore të datës 14 Maj 2023, do të hedhë shortin për përzgjedhjen e tyre.

Për monitoruesit të cilët do të monitorojnë fushatën zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore në bashkinë Gjirokastër dhe bashkinë Delvinë do të hidhet ditën e Shtunë, në datë 14.01.2023 ora 09:00.
 
Hedhja e shortit do të transmetohet nëkohë reale në mediat sociale të KQZ-së, në platformën ‘YouTube” KQZShqiperi dhe në platformën “Facebook” KQZShqiperi.
Rendi i ditësNjoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për bashkitë Gjirokastër dhe Delvinë në datë 14.01.2023, ora 09:00.