Njoftim për vend të lirë pune, Shef i Sektorit të Administrimit të të Dhënave Digjitale në Drejtorinë Logjistike dhe Digjitalizimit.

30/01/2023 | Vende të lira pune

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune, Shef i Sektorit të Administrimit të të Dhënave Digjitale në Drejtorinë Logjistike dhe Digjitalizimit.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune, Shef i Sektorit të Administrimit të të Dhënave Digjitale në Drejtorinë Logjistike dhe Digjitalizimit.