Njoftim për vend të lirë pun, Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.

30/01/2023 | Vende të lira pune

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese. Kategoria e pagës II-b.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vendin e lirë të punës Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pun, Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.