Njoftim për vend të lirë pun, Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.

30/01/2023 | Vende të lira pune

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së mesme drejtuese. Kategoria e pagës II-b.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vendin e lirë të punës Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pun, Drejtor i Drejtorisë për Votimin nga Jashtë.