Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, shef Sektori në Sektorin për Denoncimet Ankimet dhe Sanksionet në Drejtorinë e Ligjshmërisë.

02/02/2023 | Vende të lira pune

Në Administratën e Komisionit  Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë së ulët drejtuese. Kategoria e pagës III-a.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, shef Sektori në Sektorin për Denoncimet Ankimet dhe Sanksionet  në Drejtorinë e Ligjshmërisë.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, shef Sektori në Sektorin për Denoncimet Ankimet dhe Sanksionet në Drejtorinë e Ligjshmërisë.