Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm.

06/02/2023 | Vende të lira pune

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Auditit të Brendshëm.