Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve, në DAZ.

14/02/2023 | Vende të lira pune

Në Administratën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka 1 (një) vend të lirë pune, për nëpunës civil të kategorisë ekzekutive. Kategoria e pagës III-b.

Për më shumë klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve, në Drejtorinë e Administratës Zgjedhore.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për vend të lirë pune për pozicionin, Specialist në Sektorin e Dokumentacionit Zgjedhor dhe Trajnimeve, në DAZ.