Ftesë për negociatё për prodhimin e videove/spote edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese, në kuadër të zgjedhjeve të datës 14 Maj 2023.

16/02/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje të nenit 7 pika 1/b, të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, të VKM-së Nr.1195, datë 05.08.2008 “Për blerjen, zhvillimin, prodhimin dhe bashkëprodhimin e programeve ose reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botim në median e shkruar dhe për kontratat, për kohën e transmetimit, nga organet e administratës shtetërore” dhe Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 220 datë 07.12.2022 “Për miratimin e Programit të Edukimit, Informimit dhe Ndërgjegjësimit të Zgjedhësve, për zgjedhjet për Organet e Qeverisjes Vendore”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të realizojë “prodhimin e videove edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese” për Zgjedhjet Vendore të 14 majit 2023.

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Ftesë për negociatё për agjencitë e specializuara/organet e mediave visive, për prodhimin e videove/spote edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese, në kuadër të zgjedhjeve të datës 14 Maj 2023.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Njoftime publikeFtesë për negociatё për prodhimin e videove/spote edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese, në kuadër të zgjedhjeve të datës 14 Maj 2023.