Ftesë për negociatë për agjensitë e specializuara/organet e mediave vizive për shërbimin videografik në kuadër të zgjedhjeve të qeverisjes vendore të 14 majit 2023.

25/02/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje, vendimit nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin  prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botimin në median e shkruar dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore” dhe vendimit nr. 230 datë.27.12.2022 “Për  miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve do të realizojë “Shërbim videografike” për Zgjedhjet Vendore të 14 majit 2023.

  • OBJEKTI

“Shërbim videografike” për zgjedhjet vendore të 14 majit 2023.

Për më shumë informacion lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Ftesë për negociatë për agjensitë e specializuara/organet e mediave vizive për shërbimin videografik në kuadër të zgjedhjeve të qeverisjes vendore të 14 majit 2023.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Njoftime publikeFtesë për negociatë për agjensitë e specializuara/organet e mediave vizive për shërbimin videografik në kuadër të zgjedhjeve të qeverisjes vendore të 14 majit 2023.