Shpallja e fituesit për prodhimin e spoteve të fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese për zgjedhjet e 14 majit 2023.

01/03/2023 | Njoftime publike

Në mbështetje të vendimit nr.1195, datë 05.08.2008, të Këshillit të Ministrave “Për blerjen, zhvillimin  prodhimin e bashkëprodhimin e programeve a të reklamave për transmetim nga operatorët radiotelevizivë ose botimin në median e shkruar dhe për kontratat, për kohë transmetimi, nga organet e administratës shtetërore” KQZ njofton shpalljen e fituesit. Për më tepër klikoni në linkun e mëposhtëm.

 

Formulari i njoftimit të fituesit për prodhimin e spoteve të fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese për zgjedhjet e 14 majit 2023.

Njoftime publikeShpallja e fituesit për prodhimin e spoteve të fushatës edukuese, informuese dhe ndërgjegjësuese për zgjedhjet e 14 majit 2023.