Lista e kandidatëve të kualifikuar për pozicionin, recepsionist në DBNJSHM.

06/03/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 19, të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, ju njoftojmë se:

Pas verifikimit paraprak të dokumentacionit, të kandidatëve që plotësojnë kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të pozicionit të punës Recepsionist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse shpallet lista e kandidatëve që kualifikohen në fazën e intervistës së strukturuar me gojë, si më poshtë;

  1. Adelina Hoxha
  2. Evelina Doka
  3. Vjosana Bashi
  4. Xheni Cane

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 08.03.2023, ora 13:00, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneLista e kandidatëve të kualifikuar për pozicionin, recepsionist në DBNJSHM.