Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, recepsionist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

08/03/2023 | Vende të lira pune

Në mbështetje të pikës 2, të nenit 19 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvillua procedura e testimit për pozicionin e punës, Recepsionist në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Komisioni Pranimit në përfundim të procedurës shpalli fitues:

Zj. Adelina Hoxha

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, recepsionist në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse.