Apliko si komisioner i Qendrës së Votimit i emëruar nga KQZ

15/03/2023 | Kryesore, Njoftime publike

Në mbështetje të nenit 29 pikat 5 e 8 të ligjit 10019 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqiperisë”, si dhe nenit 10 të udhëzimit nr. 2 datë 5 dhjetor 2020 “Për përcaktimin e procedurave të përzgjedhjes dhe trajnimit të shtetasve që mund të emërohen kryesisht për plotësimin e vakancës në Komisonet e Zonës së Administrimit Zgjedhor dhe Komisionet e Qendrave të Votimit”, KQZ pranon aplikime nga shtetas që mund të emërohen kryesisht në Komisionet e Qendrave të Votimit (KQV) nga KZAZ në rast të mosplotësimit të numrit të nevojshëm të anëtarëve të KQV për vendimmarrje.

Përpara se të aplikoni, për t’u njohur me kërkesat dhe dokumentacionin që duhet të plotësoni, kliko dokumentin “Komisionerë kryesisht”, më pas shkarkoni Formularin e Vetëdeklarimit, plotësojeni dhe ngarkojeni në aplikimin tuaj, ose dërgojeni në adresën postare të KQZ-së, Rr. Ibrahim Rugova, Nr. 4, Tiranë.

APLIKO këtu

AFATI PËR TË APLIKUAR:    14.04.2023

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
KryesoreApliko si komisioner i Qendrës së Votimit i emëruar nga KQZ