Hedhja e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit 2022.

19/05/2023 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) bën thirrje publike për pjesëmarrje, të ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), në shortin që do hidhet në datën 22.5.2023 në orën 10:00 pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) të cilët do auditojnë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2022.

Njoftime publikeHedhja e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit 2022.