Hedhja e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 4 subjekte zgjedhore” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023.

06/03/2024 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së ekspertëve kontabël të licensuar (audituesve ligjor) bën thirrje publike për pjesëmarrje, të ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), në shortin që do hidhet në datën 13.12.2023 në orën 12:00 pranë KQZ. Në short do të përzgjidhen ekspertët kontabël të licensuar (audituesve ligjor), të cilët do auditojnë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023, si dhe për zgjedhjet e pjesshme vendore në bashkinë Kukës të datës 24 Shtator 2023.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas kërkesës për dorëheqje për arsye shëndetësore nga një ekspert kontabël i licensuar, bën thirrje publike për pjesëmarrje, të ekspertëve kontabël të licensuar (auditues ligjor), të përzgjedhur, në shortin që do hidhet në datën 7.3.2024 në orën 11:00. 

Ekspertët e përzgjedhur do të auditojnë fondet e përfituara dhe të shpenzuara nga subjektet zgjedhore “Partia Lëvizja e Legalitetit”, “Bashkimi Liberal Demokrat”, “Partia Kristian Demokrate” dhe “Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Njoftime publikeHedhja e shortit për përzgjedhjen e ekspertëve kontabël të licensuar për auditimin e fondeve të përfituara dhe të shpenzuara nga 4 subjekte zgjedhore” për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023.