Deputy Commissioner

Nënkomisioneri është përgjegjës për përcaktimin e zbatueshmërisë dhe drejton punën për zbatimin e projektit të identifikimit elektronik të votuesve. Ai bashkushtron me të drejta të barabarta me Komisionerin kompetencat për përzgjedhjen, monitorimin dhe zbatimin e teknologjisë për identifikimin elektronik të zgjedhësve.

Nënkomisioneri bashkushtron me të drejta të barabarta me Komisionerin kompetencat për përzgjedhjen, rekrutimin dhe trajnimin e zyrtarëve zgjedhorë.

Kuvendi i Shqipërisë me vendimin nr. 57/2020, zgjodhi Nënkomisioner Shtetëror të Zgjedhjeve, zj. Lealba PELINKU.

Deputy Commissioner