Struktura

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve funksionon sipas strukturës së miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë.

Organet drejtuese të KQZ-së janë:

  1. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve (KShZ);
  2. Komisioni Rregullator (KRr);
  3. Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve (KAS);
  4. Nënkomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve drejton Administratën e KQZ-së, e cila përbëhet nga 95 punonjës (27 burra dhe 52 gra).

Struktura