Plani i punës së KQZ-së është një mekanizëm i cili përcakton objektiva për Administratën e KQZ-së për organizimin, përgatitjen dhe administrimin e procesit zgjedhor të datës 14 Maj 2023.

Në këtë Plan përcaktohen detyra konkrete për çdo drejtori të Administratës për përmbushjen e objektivave me sukses dhe rezultatet të matshme.

Etapat e procesit zgjedhor 2023

Detyrat për çdo drejtori të Administratës së KQZ

Plani i Punës