Plani strategjik synon të orientojë përpjekjet e KQZ-së dhe të përmirësojë mënyrën e arritjes së objektivave të saj strategjike. Më shumë se dokument, ai është proces, në kuptimin që, përtej rezultatit përfundimtar që përbëhet nga një grup aktivitetesh dhe treguesish, plani strategjik përmirëson një proces që e bën institucionin të mendojë për veten.

Plani Strategjik i KQZ 2022-2026

Plani strategjik