Njoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 20.01.2021.

19/01/2021 | Rendi i ditës

Ditën e mërkurë në datë 20.01.2021, ora 11:00 do të zhvillohet seanca e KAS për verifikimin e elementëve të formës dhe të përmbajtjes së ankimimit me objekt “Ndryshimi i Vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.7 datë 14.01.2021” me ankues, z. Arben Qalliu. Relator i çeshtjes, z. Ilirjan Rusmali.

Ditën e mërkurë në datë 20.01.2021, ora 11:15 do të zhvillohet seanca e KAS për verifikimin e elementëve të formës dhe të përmbajtjes së ankimimit me objekt “Ndryshimi i Vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.7 datë 14.01.2021” me ankues, Partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Relator i çeshtjes, z. Elvis Çefa.

Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 20.01.2021. 

Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së KAS në datën 20.01.2021.