Celibashi: Një rezultat zgjedhor që nuk vjen si rrjedhojë e një procesi të lirë dhe të ndershëm, nuk mund të ketë legjitimitet.

05/04/2021 | Lajme

Tashmë që çeshtja e përmbajtjes së fletes së votimit është mbyllur dhe ne kemi versionin përfundimtar të saj, vlen të risjell në vemendje të partive politike, koalicioneve dhe kandidatëve të tyre, detyrimin për të bërë fushatë duke respektuar Kodin Zgjedhor, si edhe çdo normë tjetër ligjore, e cila përcakton dhe garanton zgjedhje të lira, të drejta dhe të ndershme.

Partitë politike, kandidatët dhe institucionet duhet të punojnë për të garantuar një fushatë zgjedhore të qetë dhe me mundësi për zgjedhësit që të njihen lirisht mbi ofertat politike dhe elektorale, si dhe të vendosin po lirisht për partinë apo kandidatin që dëshirojnë.

Një rezultat zgjedhor që nuk vjen si rrjedhojë e një procesi të tillë, nuk mund të ketë legjitimitet.

Ndaj, të gjithë partitë, kandidatët dhe institucionet, përfshirë edhe KQZ-në duhet të përmbushin përgjegjësitë e tyre sipas ligjit. 

Jemi të gjithë të vëzhguar për atë çfarë bëjmë dhe si e realizojmë në raport me procesin zgjedhor.

Standardi i këtyre zgjedhjeve është direkt i lidhur me procesin e integrimit evropian të vendit.

LajmeCelibashi: Një rezultat zgjedhor që nuk vjen si rrjedhojë e një procesi të lirë dhe të ndershëm, nuk mund të ketë legjitimitet.