Njoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 22.01.2022.

21/01/2022 | Rendi i ditës

Komisioni Rregullator, ditën e shtunë, më datë 22.01.2022, ora 12:30, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

Shqyrtim i projekt-vendimeve:

  1. “Për miratimin e disa afateve proceduriale që lidhen me zgjedhjet e pjesshme për kryetar në bashkitë Shkodër, Dibër, Durrës, Vorë, Rrogozhinë dhe Lushnje, që do të zhvillohen më datë 6 Mars 2022”.
  2. Për një shtesë në vendimin nr. 3, datë 06.11.2020, të Komisionit Rregullator, “Për miratimin e rregullores “Për mënyrën e funksionimit dhe zhvillimit të seancave të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve”.
Materialet e Mbledhjes:
Rendi i ditësNjoftim për thirrjen e mbledhjes së Komisionit Rregullator në datën 22.01.2022.