Apliko për vend të lirë pune me kohë jo të plotë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023

Mbështetur në nenin 19, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimin nr.75/2022 të Kuvendit “Për miratimin e strukturës organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë jo të plotë pune, që rekrutohet për realizimin e procesit zgjedhor për organet e qeverisjes vendore të vitit 2023 të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, në përmbushje të detyrimit për organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të rekrutojë punonjës me kohë jo të plotë pune.

Njoftim për vende të lira me kohë jo të plotë pune, për punonjësit që rekrutohen për realizimin e procesit zgjedhor për organet e qeverisjes vendore të vitit 2023.

Pasi të keni marrë informacionin në dokumentin e mësipërm ju mund të Aplikoni këtu  për vendin e punës që dëshironi.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
KryesoreApliko për vend të lirë pune me kohë jo të plotë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore 2023