Apliko për trajner profesionist, trajner afatgjatë dhe trajner afatshkurtër për të trajnuar dhe monitoruar administratën zgjedhore

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë 6 trajnerë profesionistë, të cilët do të angazhohen me kërkesë të KQZ për trajnimin të kandidatëve për trajnerë për administratën zgjedhore, mësimdhënie në video regjistrim përmes platformave e-learning si dhe kontribute ne hartim të moduleve në funksion të proceseve zgjedhore.

Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë 39 trajnerë afatgjatë dhe 39 trajnere afatshkurter, për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore dhe disa aktorë të tjerë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023 si dhe monitorimin e tyre.

Përpara se të aplikoni, për t’u njohur me kërkesat dhe dokumentacionin kliko për Trajner Profesionistë, për  Trajnerë Afatgjatë, për Trajnerë Afatshkurtër.

Shkarko formularin e vetëdeklarimit, plotësojeni dhe më pas ngarkojeni në aplikimin tuaj.

Apliko këtu 

KryesoreApliko për trajner profesionist, trajner afatgjatë dhe trajner afatshkurtër për të trajnuar dhe monitoruar administratën zgjedhore