Apliko si monitorues për fushatën e zgjedhjeve të përsëritura në datë 23 Korrik 2023, për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë.

10/07/2023 | Kryesore, Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rihap aplikimin për monitorues të fushatës zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 maj 2023, të përsëritura në datën 23 Korrik 2023 për zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Monitoruesi përveç kushteve të përgjithshme të ushtrimit të detyrave të përcaktuara në udhëzimin nr. 3, datë 3.11.2022, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve duhet të plotësojë njëkohësisht edhe kriteret e përcaktuara.

Kliko KËTU për t’u njohur me kriteret dhe dokumentat që duhet të dorëzoni.

Pasi të keni marrë informacionin në dokumentin e mësipërm ju mund të dorëzoni aplikimin dhe dokumentacionin brenda 24 orëve (datë 11.7.2023) në mënyrë elektronike në email-in [email protected] ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 4, Tiranë.

Afati i aplikimit: 11.07.2023

KryesoreApliko si monitorues për fushatën e zgjedhjeve të përsëritura në datë 23 Korrik 2023, për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë.