Apliko si suport terreni për pajisjen elektronike të identifikimit të zgjedhësve, për zgjedhjet e datës 24 Shtator 2023.

11/09/2023 | Kryesore, Njoftime publike

Nëse je përdorues i përditshëm i teknologjisë së informacionit, si për shembull kompjuter, smartphone, tablet, etj., Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të ofron mundësi punësimi si Suport terreni për Identifikimin Elektronik të zgjedhësve në ditën e votimit!

Kliko këtu për t’u njohur me kriteret dhe kushtet e për t’u punësuar si Suport terreni PEI.

Pasi të keni marrë informacionin në dokumentin e mësipërm ju mund të dorëzoni aplikimin dhe dokumentacionin në mënyrë elektronike në email-in 

[email protected]   ose fizikisht pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në adresën: Rruga “Ibrahim Rugova”, Nr. 4, Tiranë.

Afati i aplikimit: 15 Shtator 2023

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse

KryesoreApliko si suport terreni për pajisjen elektronike të identifikimit të zgjedhësve, për zgjedhjet e datës 24 Shtator 2023.