Zgjedhjet e pjesshme vendore – Miratohet udhëzuesi i Komisionit të Qendrës së Votimit

08/02/2022 | Lajme

Komisioni Rregullator në mbledhjen e sotme miratoi udhëzuesin e punës për Komisionet e Qendrave të Votimit për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore, të datës 6 mars 2022.

Ky udhëzues u hartua specifikisht për zgjedhjet e pjesshme që do të mbahen në 6 bashki dhe janë trajtuar çeshtje të natyrës së përgjithshme si rregullat e etikës apo regulla të zbatueshme në kushtet e pandemisë, përbërja KQV dhe vakancat e mundshme, mbledhjet, vendimet e KQV, dokumentacioni, vulat, e të tjerë.

Gjithashtu, udhëzuesi ka trajtuar në mënyrë sintetike, veprimtarinë e Komisionit të Qendrës së Votimit një ditë para datës së zgjedhjeve, veprimtarinë gjatë ditës së zgjedhjeve dhe atë pas mbylljes së procesit të votimit deri në dorëzimin e materialeve zgjedhore në KZAZ.

LajmeZgjedhjet e pjesshme vendore – Miratohet udhëzuesi i Komisionit të Qendrës së Votimit