Veprimtaritë e ndaluara dhe sjellja e institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore në fokus të tryezës së konsultimit të KQZ

24/11/2022 | Lajme

Tryeza e konsultimit “Kuadri rregullator i financave politike” organizuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Institutin Demokratik Amerikan (NDI), në ditën e saj të dytë bëri së bashku partitë politike, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të bashkive, shoqërinë civile dhe ekspertë zgjedhore.

Tryeza trajtoi kuadrin ligjor sa i përket veprimtarive të institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore, veprimtarive të ndaluara, pasqyrimit të fushatës në media, dhe sjelljes së medias gjatë fushatës.

Pjesëmarrësit analizuan problematikat e hasura, rregullimet ligjore, zbatueshmërinë e normave në fuqi dhe qasjen e KQZ-së ndaj palëve të përfshira. 

Kjo tryezë është e para në një sëri sesionesh që do të zhvillohen në kuadër të një angazhimi që KQZ ka ndërmarrë në lidhje me unifikimin e kuptueshmërisë së të gjitha palëve të përfshira në procesin zgjedhor dhe në mënyrë të posaçme ato që lidhen me financimin e partive politike gjatë fushatave zgjedhore.

LajmeVeprimtaritë e ndaluara dhe sjellja e institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore në fokus të tryezës së konsultimit të KQZ