Studentë e pedagogë nga Mali i Zi vitojnë KQZ

09/05/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve priti një grup studentësh dhe pedagogësh nga Mali i Zi, të cilët shoqëroheshin nga përfaqësuesi i pakicës kombëtare malazeze në vendin tone, z. Marinko Cullafiq.

Të rinjtë morën pjesë në një mbledhje të hapur të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, u njohën me aktivitetin e institucionit dhe me punën përgatitore të procesit zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

Gjithashtu, u njohën me fushatën informuese dhe ndërgjegjësuese që po shpërndahet/transmetohet për zgjedhjet vendore 2023 edhe në gjuhën e pakicës kombëtare malazeze, me qëllim që të gjithë të kenë akses në marrjen e informacionit zgjedhor.

LajmeStudentë e pedagogë nga Mali i Zi vitojnë KQZ