Misioni i Vlerësimit të Nevojave të OSBE/ODIHR takim me organet e reja të KQZ-së.

27/01/2021 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi dhe Nënkomisionerja, znj. Lealba Pelinku zhvilluan një takim me delegacionin e Misionit të Vlerësimit të Nevojave të OSBE/ODIHR. Në takim u diskutua mbi përgatitjen e procesit zgjedhor si përdorimi i teknologjisë, vota e shqiptarëve me banim jashtë vendit, financimi i partive politike, keqpërdorimin e burimeve shtetërore për qëllime elektorale e të tjerë.

Zoti Ilirjan Celibashi foli edhe për sfidat me të cilat përballet KQZ-ja lidhur me ngritjen me vonesë të strukturës së re të institucionit dhe presionin mbi punën e institucionit që shkakton koha e kufizuar deri në zgjedhje.

Zonja Lealba Pelinku e vuri theksin tek përdorimi i teknologjisë në zgjedhje, identifikimin elektronik dhe masat që janë marrë në këtë drejtim, si një risi dhe sfidë e institucionit në këto zgjedhje.

Delegacioni i OSBE-ODIHR-it u takua edhe me anëtarët e Komisionit Rregullator dhe Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve.

Delegacioni i OSBE/ODIHR bëri me dije se misioni i tyre ishte mbledhja e nevojave dhe jo monitorimi. Pas dy javësh ky delegacion, bazuar në informacionin e mbledhur, do të dalë me një raport publik mbi nevojat për procesin.

LajmeMisioni i Vlerësimit të Nevojave të OSBE/ODIHR takim me organet e reja të KQZ-së.