Deklarata e zëdhënëses së KQZ-së, Drilona Hoxhaj (ora 22:00).

26/04/2021 | Lajme

Po ju përcjellim informacionet më të fundit sa i përket ecurisë së procesit të numërimit në 92 Komisionet e Zonave të Administrimit Zgjedhor.

Deri tani:

  1. Në 39 KZAZ ka përfunduar procesi i numërimit të fletëve të votimit partitë politike, koalicionet dhe kandidatët për të gjitha QV-të;
  2. Në 35 KZAZ janë numëruar më shumë se 50 % e QV-ve që kanë në administrim;
  3. Ndërsa në 18 KZAZ janë numëruar më pak se 50 % e QV-ve që kanë në administrim.

Duke patur parasysh ecurinë e procesit të numërimit të votave të pasqyruar gjatë ditës së sotme, por edhe në deklarimet e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë mbrëmjes së sotme, më lejoni tju informoj se Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka vendosur sanksonin administrative prej 3 mijë lekë për të gjithë anëtarët e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor, të cilët deri në këto momente që flasim kanë numëruar më pak se 50% të qendrave të votimit, pra për 18 KZAZ. Sanksioni është vendosur për mos repsketim të 122 pika 1 e Kodit Zgjedhor, i cili përcakton se tabela përmbledhëse e rezultatit të zgjedhjeve për Zonën e Administrimit Zgjedhor nxirret nga KZAZ-ja jo më vonë së ora 22:00 e ditës së nesërme të votimit.

Vendimin e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve do tua dërgojmë përmes mjeteve tona të komunikimit në mënyrë që të njiheni në mënyrë të detajuar edhe me këtë vendim.

Faleminderit!

LajmeDeklarata e zëdhënëses së KQZ-së, Drilona Hoxhaj (ora 22:00).